Voidaan kevyesti todeta, että miehellä Robben Pikku Puutarhan takana, eli Robbella itse, on viljely veressä. Jordaksen suku harjoitti maanviljelyä Lindkoskella jo 1600-luvulla. Robben Pikku Puutarha toimii edelleen tarkalleen samassa paikassa, jonne Jordaksen tila siirrettiin 1800-luvulla. Robbe istutti ensimmäiset herneversonsa vuonna 2002, luoden perustan nykypäivän toiminnalle. Silloin hän tosin oleskeli muilla mailla kuin omillaan – Jordaksen tila näki ensimmäisen 2000-neliömetrisen kasvihuoneensa vain kahdeksan vuotta sitten. Neljä vuotta myöhemmin kasvihuone sai 6000-neliömetrisen sisaruksen.

Uuden kerrosviljelyjärjestelmän myötä rakensimme vuonna 2015 uuden, ainoastaan 150-neliömetrisen, viljelyhallin. Ja siihen suuntaan pyrimme tulevaisuudessakin. Viljelemällä älykkäämmin, järkevämmin ja tehokkaammin pystymme kasvamaan pienentymällä!