Mannen bakom Robbes Lilla Trädgård, det vill säga Robbe själv, kan lugnt sägas ha odlandet i blodet. Släkten Jordas sysslade med jordbruk i Lindkoski redan på 1600-talet. Sedan 1800-talet har Jordas gård befunnit sig på exakt den plats där Robbes Lilla Trädgård nu verkar. Robbe odlade sina första ärtskott år 2002, och lade därmed grunden till dagens verksamhet. Då befann han sig dock på andra marker än sina egna – Jordas gård såg sitt första växthus på 2000 kvadratmeter för bara åtta år sedan. Fyra år senare fick det ett syskon på 6000 kvadratmeter.

I och med det nya våningsodlingssystemet byggde vi 2015 en ny hall på bara 150 kvadratmeter. Och det är åt det hållet vi vill gå. Genom att odla smartare, bättre och effektivare ska vi kunna växa genom att bli mindre!