För tio år sedan slogs vi på Robbes Lilla Trädgård av en tanke. Skulle det vara möjligt att odla på ett smartare, effektivare och mer miljömedvetet sätt än i ett traditionellt växthus? Robbes morfar skissade upp en ritning på en odlingshall utan transparent tak, där all belysning är konstgjord. Den skulle varken kräva stora öppna slätter med solljus, eller en massiv värmetillförsel. Men det skulle ta nio år tills tekniken kom ikapp, och vi äntligen kunde förverkliga vår vision.

2015 byggde vi vår nya testodlingshall, där växterna dessutom befinner sig i våningar för att ljuset, värmen och framför allt kvadratmetrarna ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt. Det var minst sagt nervöst, eftersom vi som pionjärer inom vertikalodling fick gissa oss fram till de bästa lösningarna. Skulle vår plan fungera? Hade vi de rätta lamporna? De rätta bevattningssystemen?

När vi våren 2016 kunde skörda de första plantorna i den nya hallen visade det sig att vi hade fattat många rätta beslut. Det nya odlingssystemet sparade så mycket energi att vi kunde använda oss av överskottet i våra andra växthus. Dessutom hände något vi aldrig hade kunnat gissa. Både smaken och kvaliteten på våra produkter blev bättre! Plantorna blev kompaktare, bladmassan större, och smaken intensivare. Det lönar sig att våga!