Ett miljötänk är självklart hos oss på Robbes Lilla Trädgård. Hösten 2015 tog det japanska IT-företaget Fujitsu kontakt med oss, eftersom de hade hört om planerna på vår nya högteknologiska vertikalodling och ville förena sina krafter med våra. Resultatet blev odlingshallen på 150 kvadratmeter, där ljuset och värmen tack vare våningsstrukturen kan utnyttjas så effektivt som möjligt.

Men inte bara det. Vattnet som växterna tar upp med rötterna och sedan avger genom bladen kondenseras, för att sedan återanvändas i bevattningen. Vi har alltså skapat ett litet kretslopp, vilket gör att odlingshallen kräver endast en bråkdel av den vattentillförsel som ett vanligt växthus behöver. Och koldioxiden som vi förser våra plantor med är en restprodukt från den finska processindustrin. I stället för att den skulle avges som miljöbelastning i luften binds den till våra växter. Ett win-win-koncept med andra ord!