På Robbes Lilla Trädgård är vi experter på produktutveckling – varje dag sår vi frön som utvecklas till plantor som utvecklas till färdigt packade butiksprodukter. Fröets resa startar klockan sex på morgonen, då det sås i en jordkruka tillsammans med 14 999 likar. I två veckor får det sedan gro på en produktionslinje, med full service i form av vattenduschar och ljus och värme på beställning. När fröet har vuxit till plantstorlek hoppar det över till en annan linje, där bevattningen sker underifrån rakt till rötterna. På det viset hålls slutprodukten så ren och fräsch som möjligt.

Efter tre veckor på den här linjen är plantan på toppen av sin karriär och redo för att se den stora världen. Klockan två på eftermiddagen har den tillsammans med de andra 14 999 packats och åkt iväg, för att anlända till butikshyllorna följande morgon. Produkten du plockar ner i din butikskorg har alltså skördats för mindre än ett dygn sedan. Det är en färskvara om något!